Có rất nhiều lý do, để giải thích cho việc mình chưa đạt được mục tiêu. Nhưng tôi tạm phân ra thành 2 loại:

+ Lý do kỹ thuật

+ Lý do con người

Trong đó lý do kỹ thuật thì nhiều vô kể, nhưng dễ khắc phục. Nêu tôi chỉ liệt kê 5 lý do về mặc con người, tinh thần… thôi nhé!

5 lý do khiến bạn không đạt được mục tiêu:

  • Không xác định được mục tiêu.
  • Biết điều mình muốn, nhưng chưa biết cách thực hiện
  • Trong lúc thực hiện lại bị chi phối
  • Có thể mục tiêu không còn quan trọng như lúc đầu
  • Hoàn toàn bị tiểu tiết lôi ra khỏi mục tiêu

Còn tiếp…