Cảm âm Duyên Phận

Phận là con gái, chưa một lần yêu ai

Rê Fa Sol La, La Fa La Đ2 Đ2

Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài

Đ2 Đ2 R2 R2 Đ2 F2 R2 Đ2 La Sol La

Cảnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn trĩu đôi vai gánh nhọc nhằn

Đô Rê Fa Sol, Fa Sol La Đ2 Đ2 La Sol La Mi-Fa Rê

Thầy mẹ thương em nhờ tìm người se duyên Mi La Đ2 Đ2, Đ2 Đ2 Đ2 R2 R2

Lòng cầu mong em đậu bến cho yên một bóng thuyền

R2 R2 M2 M2 R2 F2 M2 R2 D2 R2-D2-La

Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến

Đ2 La Fa Sol, Fa Sol La Đ2

Sợ người ta đến em khóc sau bao lời khuyên.

La La Đ2 R2 M2 S2 M2 R2 D2 L-D2-R2

[ĐK:]

Chưa yêu lần nào biết ra làm sao

R2 R2 Đ2 R2, F2 Đ2 L Đ2

Biết trong tình yêu như thế nào

Đ2-R2 Sol Fa Sol La Đ2-R2 La

Sông sâu là bao nào đo được đâu

Fa-Sol Sol Fa Sol, La Đ2 La Đ2

Lòng người ta ai biết có dài lâu

La Đ2 R2 M2 F2 M2 R2 M2

Qua bao thời gian sống trong bình an

Đ2-R2 R2 Đ2 R2, F2 Đ2 La Đ2

Lỡ yêu người ta gieo trái ngang

Đ2-R2 Sol Fa Sol La Đ2-R2 Đ2-L

Nông sâu tùy sông làm sao mà trông

Fa-Sol Sol Fa Sol, La Đ2 La Đ2

Chưa đỗ bến biết nơi nào đục trong

Đ2 La Đ2 R2, F2 M2 R2 Đ2 L-R2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *